Почеток / Извештаи / Ноември 2018

Ноември 2018

Презентираните податоци се базираат на сопствени извори и надворешни извори.

Најмногу присутни штетни софтвери во Република Македонија:

  • Mirai
  • Sality
  • Sality-p2p
  • Virut
  • Wannacrypt