Почеток / Извештаи / Декември 2018

Декември 2018

Презентираните податоци се базираат на сопствени извори и надворешни извори.

Најмногу присутни штетни софтвери во Република Македонија: