АнтиБотнет

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian)

Услугата „АнтиБотНет“ на MKD-CIRT Ви овозможува да проверите дали вашата јавна IP адреса е идентификувана како извор на штетна активност што е знак за можна компромитација на уредот или уредите со кои пристапувате на Интернет. Услугата Ви овизможува и коритсење на листа на идентификувани малициозни домени кои можете да ги блокирате на ваша страна.

Проверката се прави на вашата јавна IP адреса. Имајте во предвид дека вообичаено зад секоја јавна IP адреса има повеќе уреди. Пример е домашен Wi-Fi рутер кој има една јавна IP адреса, но на него се поврзани повеќе уреди во домот како компјутер, лаптоп, телевизор и сл. Сите овие уреди на Интернет се идентификуваат со една иста јавна IP адреса.

Проверката се прави според податоците и базата на MKD-CIRT за идентификувани штетни активности како дел од процена на ризици. Во нашата евиденција се наоѓаат македонски јавни IP адреси кои се идентификувани  како извор на штетна активност од надворешни извори, детекции и пријави. Ниту една база на идентификувани штетни активности не е комплетна, но доколку вашата јавна IP адреса се најде во евиденцијата на MKD-CIRT, Ви препорачуваме најитно да извршите детална проверка на уредите кои излегуваат на Интернет од таа адреса. Исто така, имајте во предвид дека Интернет провајдерите понекогаш вршат периодична доделба и промена на јавната IP адреса што ја користите.

Вашата јавна IP адреса е 3.238.118.27

Најдени штетни активности од вашата јавна IP адреса во последните 7 дена

Малициозни домени

Листа на идентификувани малициозни, потенцијално  малициозни и непознати домени со категорија т.е. причина за идентификацијата, собрани преку Систем за сајбер-безбедносен надзор на мрежна инфраструктура на MKD-CIRT. Листата се ажурира периодично. Ви препорачуваме да ја користите листата и да ги блокирате наведените домени на ваш Firewall или друг систем за заштита на вашата организациска компјутерска мрежа и ИКТ системи.

Листа на идентификувани штетни домени