АнтиБотнет

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian)

Услугата „АнтиБотНет“ на MKD-CIRT Ви овозможува да проверите дали вашата јавна IP адреса е идентификувана како извор на штетна активност што е знак за можна компромитација на уредот или уредите со кои пристапувате на Интернет. Во многу случаи корисниците не се свесни дека уредите со кои пристапуваат на Интернет се можеби компромитирани и инфицирани со компјутерски вируси.

Проверката се прави на вашата јавна IP адреса. Имајте во предвид дека вообичаено зад секоја јавна IP адреса има повеќе уреди. Пример е домашен Wi-Fi рутер кој има една јавна IP адреса, но на него се поврзани повеќе уреди во домот како компјутер, лаптоп, телевизор и сл. Сите овие уреди на Интернет се идентификуваат со една иста јавна IP адреса.

Проверката се прави според податоците и базата на MKD-CIRT за идентификувани штетни активности како дел од процена на ризици. Во нашата евиденција се наоѓаат македонски јавни IP адреси кои се идентификувани  како извор на штетна активност од надворешни извори, детекции и пријави. Ниту една база на идентификувани штетни активности не е комплетна, но доколку вашата јавна IP адреса се најде во евиденцијата на MKD-CIRT, Ви препорачуваме најитно да извршите детална проверка на уредите кои излегуваат на Интернет од таа адреса. Исто така, имајте во предвид дека Интернет провајдерите понекогаш вршат периодична доделба и промена на јавната IP адреса што ја користите.

Последно ажурирано на 05.09.2022 година.

Вашата јавна ИП адреса е 44.201.95.84

Најдени штетни активности од вашата јавна IP адреса во последните 7 дена

]

Преглед на ТОП 5 малвер во последните 30 дена

Во листата се прикажани најчестите забележани типови на малвер според евиденцијата на MKD-CIRT. Во нашата евиденција се наоѓаат компјутерски инфекции според карактеристиките и штетното однесување на македонски јавни IP адреси кои се идентификувани  како извор на штетна активност од надворешни извори, детекции и пријави.