Малициозни Домени

Малициозни домени

Листа на идентификувани малициозни, потенцијално  малициозни и непознати домени со категорија т.е. причина за идентификацијата, собрани преку Систем за сајбер-безбедносен надзор на мрежна инфраструктура на MKD-CIRT. Листата се ажурира периодично. Ви препорачуваме да ја разгелдате листата и да ги блокирате наведените домени на ваш Firewall или друг систем за заштита на вашата организациска компјутерска мрежа и ИКТ системи.

Ажурирано на 23.01.2023 година

Листа на идентификувани штетни домени