Малициозни Домени

Малициозни домени

Листа на идентификувани малициозни домени со категорија т.е. причина за идентификацијата, собрани преку Систем за сајбер-безбедносен надзор на мрежна инфраструктура на MKD-CIRT. Листата се ажурира периодично. Ви препорачуваме да ги блокирате наведените домени на ваш Firewall или друг систем за заштита на вашата организациска компјутерска мрежа и ИКТ системи.

wdt_ID Domain Category
1 tracker.dler.org Malware, Peer File Transfer, P2P/File sharing
2 autofaucet.org Cryptocurrency, Cryptomining
3 www.pandorashop.md Ecommerce/Shopping, Shopping, Phishing
4 webminepool.com Cryptomining, Online Trading
5 autofaucet.org Cryptocurrency, Cryptomining
6 awesomenewspush.com Malware
7 game-srv.faraland.io Cryptomining
8 auth.faraland.io Cryptomining
9 service.faraland.io Cryptomining
10 delicia.mk Malware
Domain Category