Поставување на беџ

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian)

Поставување на беџ

Најпрво, честитки! Успешно го реализиравте процесот на само-евалуација – вашиот прашалник беше одобрен од страна на претставници на Агецијата за електронски комуникации и ви беше издаден беџ со уникатен идентификациски број.

Овој беџ можете да го поставите на вашата веб страна. Најчесто, конвенција е да се постават ваков тип на беџови во футерот на една веб страна. Меѓутоа, истото не е обврска и можете да го поставите и на други делови од веб страната.

Инструкции

Во моментот кога беше одобрен вашиот беџ ви беше испратен на вашата е-меил адреса предефиниран код со вклучени податоци токму за вашиот уникатиен број на беџ. Меѓутоа, во случај да имате проблем да пристапите до истиот следете ги инструкциите подолу.

Копирајте го кодот кој е поставен подолу и вметнете го уникатниот идентификациски број на вашиот беџ во претпоследниот ред од кодот каде пишува – ВНЕСИ КОД ТУКА. Уникатниот ID број треба да го внесете по карактерот #.


<div style=”width: 200px; height: 200px; position: absolute;”>
<a href=”https://mkd-cirt.mk/odgovorno-rabotenje-na-internet#table_1_wrapper” target=”_blank”><img src=”https://mkd-cirt.mk/wp-content/uploads/2021/07/badge.png” width=”100%” style=”margin: 0″></a>
<a href=”https://mkd-cirt.mk/odgovorno-rabotenje-na-internet#table_1_wrapper” target=”_blank” style=” text-decoration: none; color: #000″>
<p style=”text-align: center; display: block; margin-block-start: 0; margin-block-end: 0; margin-inline-start: 0px;margin-inline-end: 0px;”>#ВНЕСИ КОД ТУКА</p></a>
</div>

Доколку имате проблем со поставувањето контактирајте не на: info@mkd-cirt.mk