Почеток / Galleries / Cyber Security COnference, 5-6 June, Ohrid

Cyber Security COnference, 5-6 June, Ohrid

« на 3 »

Check Also

Критична ранливост на сервисот Microsoft Windows Print Spooler

Ранливоста позната како  „PrintNightmare“ овозможува секој автентициран корисник да изврши далечински управуван код со SYSTEM …