Cyber Security COnference, 5-6 June, Ohrid

« на 3 »

Check Also

Хакерите скенираат ранливости во рок од 15 минути од нивното обелоденување

Системските администратори имаат многу помалку време да ги закрпат откриените безбедносни ранливости отколку што претходно …