Почеток / Galleries / Regional Conference on Cybersecurity: Cooperation and Information Exchange, 09-10 October 2018, Skopje

Regional Conference on Cybersecurity: Cooperation and Information Exchange, 09-10 October 2018, Skopje

« на 2 »

Check Also

Критична ранливост на сервисот Microsoft Windows Print Spooler

Ранливоста позната како  „PrintNightmare“ овозможува секој автентициран корисник да изврши далечински управуван код со SYSTEM …