Совети

Сајбер-безбедност во домот: Водич за родители, едукатори и деца

Линк кон брошурата во PDF формат: SajberBezbednostVoDomot_broshura_web Овој водич е направен за да им помогне на родителите, едукаторите и децата за безбедно користење на Интернет. Според резултатите од Испитување на јавното мислење за примена на мерки за безбедност на Интернет, кое го спроведовме во јули 2019 година, корисниците на Интернет …

Повеќе ...

Насоки за безбедност на веб-сервери

Веб-серверите често се цел на напади и обиди за експлоатација. Неправилното конфигурирање и на веб-серверите претставува значителен ризик за целата мрежа и може да резултира во безбедносни инциденти. Администраторите на веб-сервери треба да се придржуваат кон овие насоки со цел да ги отстранат најчестите слабости на веб-серверите и да го …

Повеќе ...

Онлајн обука за заштита од фишинг напади

Оваа кратка online обука има за цел да ги објасни фишинг нападите, како се изведуваат и како да се заштитите. Во следните неколку минути ќе се запознаете со најчестите облици на фишинг напади. На крајот ќе имате можност да го проверите вашето знаење со краток квиз. Обуката е достапна и …

Повеќе ...

Фишингот е техника со која измамниците ви бараат доверливи информации. Никогаш не давајте лични или чувствителни информации на лице кое не го познавате.

Техниките за фишинг варираат, но тие вообичаено вклучуваат обиди да ве измамат за да откриете лични или чувствителни информации. Како пример, измамникот може да се преправа дека е вработен во вашата банка и да ги побара вашите доверливи информации за логирање во банката. Никогаш не треба да му давате на …

Повеќе ...

Самите лозинки не секогаш можат да обезбедат доволна заштита. Користете двојна автентикација за чувствителните акаунти.

Двојната автентикација е посебен вид на безбедност кој вклучува два одделни вида и фази на автентикација. Вообичаено, двојната автентикација користи нешто што го „имате“ заедно со нешто што го „знаете“.Банкоматите користат двојна авторизација така што ви ја бараат банкарската картичка и вашиот ПИН-број, додека многу онлајн акаунти бараат да имате …

Повеќе ...

Децата може да бидат изложени на опасност кога се онлајн. Научете ги што можат, а што не можат да споделуваат преку интернет.

Децата не секогаш знаат што е, а што не е соодветно да им кажат на луѓето преку интернет. Бидете сигурни дека вашите деца знаат што се лични информации во однос на тоа што можат да разберат со кого треба и не треба да зборуваат. Објаснете им на вашите деца зошто …

Повеќе ...

Претставување на лажни веб-страници како официјални. Пристапувајте до вашите банкарски сметки така што рачно ќе ја внесете веб-адресата.

Лажните веб-страници честопати изгледаат речиси идентично како официјалните веб-страници. Може да кликнете на линк кој изгледа легитимен во е-пошта и да биде насочени кон веб-страница која е друг URL. Единствениот начин апсолутно да се осигурате дека се логирате на соодветната веб-страница е рачно да ја напишете веб-адресата во вашиот интернет …

Повеќе ...

Вашата картичка за пристап може да ја искористи злонамерно лице одвнатре. Секогаш треба да знаете каде е вашата картичка за пристап.

Некој во организацијата – вклучувајќи ги соработниците и посетителите – може да ја искористат вашата картичка за пристап за да дојдат до доверливи податоци за организацијата. Секогаш осигурајте се дека вашата картичка за пристап е со вас во секое време. Носењето на вашата картичка за пристап е најдобриот начин истата …

Повеќе ...

Работите можат лесно да се загубат кога патувате. Земете со себе само она што ви е потребно и заклучете ги на безбедно вашите вредни предмети.

Лесно може да се изгубат важните предмети кога патувате. Земете ги со вас само кредитните картички, документ за идентификација и пари кои ви се потребни и минимизирајте го вкупниот износ на предмети што ги носите одеднаш за да ја намалите можноста да ги заборавите. Сите важни или скапи предмети кои …

Повеќе ...

Не прикажувајте чувствителни податоци на екранот од вашиот уред на јавни места.

Безбедноста на мобилниот уред оди подалеку од едноставно обезбедување дека вашите податоци се енкриптирани и вашите конекции се безбедни. Ако на јавно место прикажувате чувствителни податоци на екранот на вашиот компјутер, истите можат да бидат прочитани од други лица. Доверливите податоци никогаш не треба да се гледаат на јавно место …

Повеќе ...