Децата може да бидат изложени на опасност кога се онлајн. Научете ги што можат, а што не можат да споделуваат преку интернет.

Децата не секогаш знаат што е, а што не е соодветно да им кажат на луѓето преку интернет. Бидете сигурни дека вашите деца знаат што се лични информации во однос на тоа што можат да разберат со кого треба и не треба да зборуваат. Објаснете им на вашите деца зошто одредени информации не треба да се споделуваат. Отворена и чесна дискусија со вашето дете е најдобриот начин да го подготвите да биде одговорно и безбедно и да му помогнете да ја разбере важноста на приватноста.

Check Also

Сајбер-безбедност во домот: Водич за родители, едукатори и деца

Линк кон брошурата во PDF формат: SajberBezbednostVoDomot_broshura_web Овој водич е направен за да им помогне …