Incident report form

Достапно на / Dispozicion në: македонски (Macedonian) Albanian (Albanian)

 

 

  Online Образец за пријава на компјутерски безбедносен инцидент

  Пријава на компјутерски безбедносен инцидент преку веб-страницата

  Заштита на доставената информација

  Ниво на заштита*:

  Информации за контакт

  Одговорно лице*:

  E-mail*:

  Телефон*:

  Информации за инцидентот

  Избери тип на инцидент (задолжително)

  Наслов

  Опис

  Пред испраќање содржината на пораката ќе биде шифрирана со јавниот клуч на MKD-CIRT