ЗАСТАНИ | РАЗМИСЛИ | ПОВРЗИ СЕ

Настани во склоп на Европскиот месец на сајбер безбедност

По повод 5 годишнината на Европскиот месец за сајбер безбедност, во октомври, Т&П Консалтинг во соработка со МАСИТ, Пиперевски и Соработници, ПЕ2020 и Воената Академија ќе организира три настани за промоција на сајбер безбедноста во Македонија.

Настаните ќе се одржат во просториите на ЕУ инфо центарот во Скопје. Теми на дискусија ќе бидат можностите и предизвиците за бизнис секторот, владиниот и здравствениот сектор во Македонија.

 • Сајбер безбедност: Предизвици за владиниот сектор – 3ти октомври 2017
 • Најновите трендови во ЕУ; Директива за безбедност на ИТ системи
 • Нови предизвици за заштита на лични податоци
 • Развој на настаните од областа на сајбер безбедноста во Македонија
 • Стратегии за одбрана при сајбер напади
 • Сајбер криминал и сајбер војување
 • Како македонскиот ИТ сектор да ја поддржи владата при справување со сајбер напади

Повеќе информации за настанот на официјалната веб страница, пријава за учество на следниов линк.

 • Сајбер безбедност: Предизвици за бизнис секторот – 5ти октомври 2017
 • Промени во регулативата : Можности и предизвици
 • Улога на ИТ секторот во сајбер безбедноста
 • Придонес/ вклученост на бизнис секторот во развојот на националните стратегии;
 • Новости од областа на сајбер закани
 • Сајбер компетенции за менаџери
 • Како да бидете чекор напред и како да се заштитите

Повеќе информации за настанот на официјалната веб страница, пријава за учество на следниов линк.

 • Сајбер ризици во здравствениот сектор – 24ти октомври 2017
 • Сајбер ризици во модерната медицинска опрема
 • Сајбер ранливости на здравствените ИТ системи
 • Усогласување со регулативата на ЕУ-предизвици за добавувачите на услуги
 • Регулативата за заштита на личните податоци и конкретни насоки за здравствениот сектор
 • Позитивни искуства и решенија (Систина, Филип II)

Повеќе информации за настанот на официјалната веб страница, пријава за учество на следниов линк.

Целта на настаните е подигнување на свеста за сајбер нападите меѓу граѓаните и организациите, насочување на македонскиот ИТ сектор кон пружање поддршка на владиниот сектор при справувањето со сајбер нападите итн.

Децата може да бидат изложени на опасност кога се онлајн. Научете ги што можат, а што не можат да споделуваат преку интернет.

Децата не секогаш знаат што е, а што не е соодветно да им кажат на луѓето преку интернет. Бидете сигурни дека вашите деца знаат што се лични информации во однос на тоа што можат да разберат со кого треба и не треба да зборуваат. Објаснете им на вашите деца зошто одредени информации не треба да се споделуваат. Отворена и чесна дискусија со вашето дете е најдобриот начин да го подготвите да биде одговорно и безбедно и да му помогнете да ја разбере важноста на приватноста.

Претставување на лажни веб-страници како официјални. Пристапувајте до вашите банкарски сметки така што рачно ќе ја внесете веб-адресата.

Лажните веб-страници честопати изгледаат речиси идентично како официјалните веб-страници. Може да кликнете на линк кој изгледа легитимен во е-пошта и да биде насочени кон веб-страница која е друг URL. Единствениот начин апсолутно да се осигурате дека се логирате на соодветната веб-страница е рачно да ја напишете веб-адресата во вашиот интернет пребарувач. Не кликнувајте на линкови до веб-страната на вашата финансиска институција, бидејќи истите не секогаш се легитимни.

Добредојдовте на веб-страницата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти на Република Македонија.

Со член 26-а од Законот за електронските комуникации во состав на Агенцијата за електронски комуникации се формира посебна организациона единица – Национален центар за одговор на компјутерски инциденти (MKD-CIRT), која ќе претставува официјална национална точка за контакт и координација во справувањето со безбедносните инциденти кај мрежите и информациските системи и кој ќе идентификува и ќе обезбедува одговор на безбедносни инциденти и ризици. Јавниот клуч и неговите потписи може да се најдат на големите меѓународни јавни сервери за клучеви.

 • Key ID: 0x333C00DB
 • Key Type: RSA 4096
 • Key Fingerprint: 0FB9 3DA3 E008 FA8B FC6A 9C71 0741 17A1 333C 00DB