ЗАСТАНИ | РАЗМИСЛИ | ПОВРЗИ СЕ

Вебинар за најдобри практики за сајбер-безбедност

Достапно на / Dispozicion në: English (English)

Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT со поддршка на DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance, организира бесплатен вебинар на тема „Најдобри практики за сајбер-безбедност“. Настанот ќе се одржи на 05 февруари 2021 година, 10:00 – 11:00 часот, онлајн преку Webex платформа.

Агенда/Agenda:

10:00 Најдобри практики за интернет-безбедност. (Сесијата ќе се одвива на англиски јазик)

Предавачи/Expert-speakers: Mr Vladan Babic, Mr. Dusan Vignjevic

 • Најдобри практики за интернет-безбедност
 • Предизвици за безбедно поврзување со корпоративни ресурси од приватни уреди на јавен Интернет.
 • Најдобри практики за компјутерска безбедност во домот. Користење на корпоративни уреди во приватни услови.

Cybersecurity best practices. (Session will be in English)

Expert-speakers: Mr Vladan Babic, Mr. Dusan Vignjevic

 • Cybersecurity best practices in the new normal
  Challenges for secure connection to corporate resources from private devices on public Internet.
 • Cybersecurity best practices for home. Using corporate devices in private settings…
10:45 Активности на  MKD-CIRT и промоција на онлјан квиз „“Биди и ти сајбер=шампион

MKD-CIRT’s activities and promotion of Online quiz “You too can be a Cyber Champion!”.

11:00 Дискусија / Discussion

За предавачите/ Short expert’s bio:

Mr Vladan Babic is seasoned information security professional with more than 10 years of experience in different fields of IT security, from both public and private sectors. He is a team leader with experience in creating responsible and trusted IR teams. Vladan has proven knowledge and experience in: Incident Response to include APT evictions; Handling, Security Analysis, Automation, Purple Teaming, Team Building; Security Assessments; Risk Management; Security Policies and Procedures; Compliance & Audit; Continuity of Operations; Guidelines & Regulations; Security and Privacy Training and Awareness. Holds ECIH, CASP, TOGAF, PDuty Incident commander and other certificates

Mr Dusan Vignjevic is the Cyber Threat Intelligence Lead at NCR Corporation with over 5 years of experience in Information Security Industry. Mr. Vignjevic holds Master Degree in IT Engineering and is CISSP, GIAC GCTI, GIAC GDAT and SSCP certified. His areas of expertise include Information Security, Threat Intelligence, Incident Response, Incident Handling and Vulnerability Management. He has successfully implemented several trainings for national CERT community in Serbia within DCAF’s regional cybersecurity project.

Пријавете се за учество со пополнување на формуларот. На регистрираните учесници дополнително ќе им се испрати линк за следење на вебинарот преку Webex. Доколку не добиете потврда за регистрација на вашата адреса за е-пошта, Ве молиме проверете ги папките за spam/Junk mail. Доколку имате прашања контактирајте не на contact@mkd-cirt.mk, тел. 02 3091232 или моб. 070 338155

Loading gif

Already registered?

Use this tool to manage your registration.

Вебинар за фишинг напади и како да се заштитите

Достапно на / Dispozicion në: English (English)

Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT со поддршка на DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance, организира бесплатен вебинар на тема „Фишинг напади и  како да се заштитите“. Настанот ќе се одржи на 25 декември 2020 година, 10:00 – 11:00 часот, онлајн преку Webex платформа.

Агенда/Agenda:

10:00 Фишинг напади и како да се заштитите. (Сесијата ќе се одвива на англиски јазик)

Предавачи/Expert-speakers: Mr Vladan Babic, Mr. Dusan Vignjevic

 • Што се фишинг-напади и како се користат.
 • Како криминалците ги користат овие напади поврзани со пандемијата.
 • Користење е-пошта, социјални мрежи и пораки за извршување на овие напади.
 • Различни видови на фишинг ( измама на директор, измама на домен, Smishing, Vishing, и други)
 • Најдобри практики за заштита од фишинг напади на работа и дома

Phishing attacks and prevention. (Session will be in English)

Expert-speakers: Mr Vladan Babic, Mr. Dusan Vignjevic

 • What are phishing attacks and how are they used?
 • Best practices for protection against phishing attacks.
 • How do criminals use these pandemic-related attacks?
 • Using emails, social networks and messages to carry out these attacks.
 • Different types of phishing (Director Fraud, Domain Fraud, Smishing, Vishing, etc.)
 • Best practices for protection against phishing attacks at work and at home
10:45 Активности на  MKD-CIRT за заштита од фишинг напади и промоција на услуга за пријава на сомнителни пораки

MKD-CIRT’s activities related to phishing and announcement of the service for reporting suspicious emails.

11:00 Дискусија / Discussion

За предавачите/ Short expert’s bio:

Mr Vladan Babic is seasoned information security professional with more than 10 years of experience in different fields of IT security, from both public and private sectors. He is a team leader with experience in creating responsible and trusted IR teams. Vladan has proven knowledge and experience in: Incident Response to include APT evictions; Handling, Security Analysis, Automation, Purple Teaming, Team Building; Security Assessments; Risk Management; Security Policies and Procedures; Compliance & Audit; Continuity of Operations; Guidelines & Regulations; Security and Privacy Training and Awareness. Holds ECIH, CASP, TOGAF, PDuty Incident commander and other certificates

Mr Dusan Vignjevic is the Cyber Threat Intelligence Lead at NCR Corporation with over 5 years of experience in Information Security Industry. Mr. Vignjevic holds Master Degree in IT Engineering and is CISSP, GIAC GCTI, GIAC GDAT and SSCP certified. His areas of expertise include Information Security, Threat Intelligence, Incident Response, Incident Handling and Vulnerability Management. He has successfully implemented several trainings for national CERT community in Serbia within DCAF’s regional cybersecurity project.

Пријавете се за учество со пополнување на формуларот. На регистрираните учесници дополнително ќе им се испрати линк за следење на вебинарот преку Webex. Доколку не добиете потврда за регистрација на вашата адреса за е-пошта, Ве молиме проверете ги папките за spam/Junk mail. Доколку имате прашања контактирајте не на contact@mkd-cirt.mk, тел. 02 3091232 или моб. 070 338155

Исполнет е максимално дозволениот број на учесници.

Техничка обука, 14-15.12.2020

Достапно на / Dispozicion në: English (English)

Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT организира Техничка обука за конституентите, како активност од Трета национална вежба за комуникација и координација на одговор по сајбер-инциденти. На обуката учествиваат 50 претставници од конституентите на MKD-CIRT, организации од јавен, владин и приватен сектор.

Оваа обука е наменета за технички лица и ќе ги опфати следниве теми преку комбинација на PowerPoint презентации и практични вежби испорачани преку платформата CYBER RANGES од SilenSec.

Network Traffic Analysis; Assessing Web Applications; Responding to Security Incidents; Web Log Analysis; Sharing Threat Information; • Using the Malware Information Sharing Platform (MISP)

Предавачи:

 • Simon Loizides

Симон е Сениор Security Practicioner во SilenSec каде водел бројни задачи за pentest, обуки за безбедност и сајбер-вежби за банки, телекомуникациски и владини организации. Тој е исто така водечки истражувач на Cyber Ranges кој го надгледува развојот на напредни сценарија за симулација, обуки и за сајбер вежби. Тој е еден од трите водечки лица на OWASP Кипар.

 • Lawrence Muchilwa

Лоренс е Senior Security Practitioner во SilenSec каде го предводи тимот за одговор на инциденти во SilenSec 24х7 SOC. Пред да се приклучи на SOC тимот, тој беше одговорен за водење на одделот за безбедносни технологии, испорачувајќи низа технолошки имплементации кои опфаќаат SIEM, WAF, DLP, DAM и многу други. Лоренс, исто така, има одржано голем број курсеви за обука и национални сајбер-вежби во областа на следење на безбедноста, одговор на инциденти и откривање на сајбер закани.

Добредојдовте на веб-страницата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти на Република Македонија.

Со член 26-а од Законот за електронските комуникации во состав на Агенцијата за електронски комуникации се формира посебна организациона единица – Национален центар за одговор на компјутерски инциденти (MKD-CIRT), која ќе претставува официјална национална точка за контакт и координација во справувањето со безбедносните инциденти кај мрежите и информациските системи и кој ќе идентификува и ќе обезбедува одговор на безбедносни инциденти и ризици.

Јавниот клуч и неговите потписи може да се најдат на големите меѓународни јавни сервери за клучеви.

 • Key ID: 0x333C00DB
 • Key Type: RSA 4096
 • Key Fingerprint: 0FB9 3DA3 E008 FA8B FC6A 9C71 0741 17A1 333C 00DB