Претставување на лажни веб-страници како официјални. Пристапувајте до вашите банкарски сметки така што рачно ќе ја внесете веб-адресата.

Лажните веб-страници честопати изгледаат речиси идентично како официјалните веб-страници. Може да кликнете на линк кој изгледа легитимен во е-пошта и да биде насочени кон веб-страница која е друг URL. Единствениот начин апсолутно да се осигурате дека се логирате на соодветната веб-страница е рачно да ја напишете веб-адресата во вашиот интернет пребарувач. Не кликнувајте на линкови до веб-страната на вашата финансиска институција, бидејќи истите не секогаш се легитимни.

Check Also

Сајбер-безбедност во домот: Водич за родители, едукатори и деца

Линк кон брошурата во PDF формат: SajberBezbednostVoDomot_broshura_web Овој водич е направен за да им помогне …