Почеток / Пријава на инцидент / Образец за пријава на инцидент

Образец за пријава на инцидент

Online Образец за пријава на компјутерски безбедносен инцидент

Пријава на компјутерски безбедносен инцидент преку веб-страницата

Заштита на доставената информација

Ниво на заштита*:

Информации за контакт

Одговорно лице*:

E-mail*:

Телефон*:

Информации за инцидентот

Избери тип на инцидент (задолжително)

Наслов

Опис

Пред испраќање содржината на пораката ќе биде шифрирана со јавниот клуч на MKD-CIRT