Работите можат лесно да се загубат кога патувате. Земете со себе само она што ви е потребно и заклучете ги на безбедно вашите вредни предмети.

Лесно може да се изгубат важните предмети кога патувате. Земете ги со вас само кредитните картички, документ за идентификација и пари кои ви се потребни и минимизирајте го вкупниот износ на предмети што ги носите одеднаш за да ја намалите можноста да ги заборавите. Сите важни или скапи предмети кои не ги носите со вас треба да бидат заклучени во хотелскиот сеф. Ова ги вклучува резервните начини на плаќање, како што е дополнителна кредитна картичка, која може да се користи ако ги изгубите другите предмети. Копирајте ги вашите информации за идентификација и оставете копија во сефот заради дополнителна безбедност.

Check Also

Насоки за безбедност на веб-сервери

Веб-серверите често се цел на напади и обиди за експлоатација. Неправилното конфигурирање и на веб-серверите …