Самите лозинки не секогаш можат да обезбедат доволна заштита. Користете двојна автентикација за чувствителните акаунти.

Двојната автентикација е посебен вид на безбедност кој вклучува два одделни вида и фази на автентикација. Вообичаено, двојната автентикација користи нешто што го „имате“ заедно со нешто што го „знаете“.Банкоматите користат двојна авторизација така што ви ја бараат банкарската картичка и вашиот ПИН-број, додека многу онлајн акаунти бараат да имате лозинка и да го потврдите вашиот идентитет преку телефон или друг уред. Други форми на двојна безбедносна автентикација може да вклучуваат токен или пренослив медиум, како што е USB-уред.

Check Also

Насоки за безбедност на веб-сервери

Веб-серверите често се цел на напади и обиди за експлоатација. Неправилното конфигурирање и на веб-серверите …