Совети за приватност за бизниси

Транспарентностa гради доверба
• Бидете отворени и искрени за тоа како собирате, користи и споделувате лични информации од клиентите. Размислете како клиентот очекува да се користат неговите податоци. Практиките за приватност кои се сметаат за лоши или сомнителни можат да ѝ наштетат на репутацијата на вашата компанија.

• Вистинската транспарентност бара јасна комуникација преку повеќе канали. Не сметајте на вашето известување за приватност како единствена алатка да ги едуцирате клиентите за вашите практики во однос на нивните податоци.

• Комуницирајте јасно и концизно со јавноста за тоа што значи приватноста значи за вашата организација и кои чекори ги преземате за да ја постигнете и одржувате приватноста. Изградете ја довербата така што ќе го правите она што го велите.

• Објаснете им на сите вработени што значи приватноста за вашата организација и улогата што тие ја имаат во обезбедувањето и одржувањето на приватноста. Назначете и овластете службеник за приватност кој ќе преземе одговорност и ќе обезбеди дека вашите ветувања за приватност се остваруваат.
Бидете свесни за она што се споделува

• Бидете отворени и искрени за тоа како собирате, користи и споделувате лични информации. Секоја опција која им давате на клиентите за да ги контролираат нивните лични податоци треба да биде лесна за употреба и ефективна.

• Едуцирајте ги вработените за вредноста и влијанието на заштитата на информациите за клиентите и вработените, како и нивната улога во таа заштита.

• Спроведете длабинска анализа и вршете надзор врз партнерите и дистрибутерите. Вие сте исто така одговорни за тоа како тие ги собираат и користат личните податоци.
Личните податоци се како пари. Почитувајте ги. Заштитете ги.
• Личните информации на клиентите може да бидат вредни за вашиот бизнис, но тоа е нешто што и тие го вреднуваат.

• Имајте разумни безбедносни мерки за да ги чувате личните податоци на поединците безбедни од несоодветен и неовластен пристап.

• Собирајте и користете ги личните информации само ако тоа е потребно за целите што сте ги навеле или ако тоа се бара со закон. Бришете ги личните информации безбедно и сигурно кога повеќе не ви се потребни.

Check Also

Сајбер-безбедност во домот: Водич за родители, едукатори и деца

Линк кон брошурата во PDF формат: SajberBezbednostVoDomot_broshura_web Овој водич е направен за да им помогне …