Konstituentë

Достапно на / Dispozicion në: македонски (Macedonian) English (English)

Konstituentë në MKD-CIRT janë:

  • Të gjitha ministritë, administrata publike dhe shërbimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
  • Operatorët e infrastrukturës kritike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe
  • Organizata të mëdha në sektorët bankar, transport, komunikacion, shëndetësi, energji dhe sektorë të tjerë strategjikë në Republikën e Maqedonisë së Veriut

MKD-CIRT është i hapur për bashkëpunim me të gjitha palët e interesuara. Më shumë informacion për fillimin e bashkëpunimit mund të gjeni në këtë lidhje.