Raportoni një incident

Достапно на / Dispozicion në: македонски (Macedonian) English (English)

Së pari lexoni Shembullin e raportimit të një incidenti nga konstituenti.

Ju mund të raportoni një incident në MKD-CIRT në një nga mënyrat e mëposhtme:

  • duke plotësuar formularin e raportimit të incidentit në internet, i disponueshëm në këtë lidhje
  • duke shkarkuar Formularin për Raportim të Incidentit në formatin MS Word .DOCX, duke e plotësuar atë dhe
    • dërgoni formularin e plotësuar të nënshkruar në mënyrë elektronike në e-mail adresën soc@mkd-cirt.mk,
    • dërgoni formularin e plotësuar të nënshkruar në numrin e faksit: 02 3224-611 (mënyrë jo e sigurt aplikimi)
    • dërgoni formularin e plotësuar të mbushur me letër me postë në adresën:

Agjencia e komunikimeve elektronike

Qendra Kombëtare për Reagimin ndaj Incidenteve Kompjuterike

rr. Kej Dimitar Vlahov nr.21

1000 Shkup