Formular për raportim të incidentit

Достапно на / Dispozicion në: македонски (Macedonian) English (English)

  Formulari online për raportimin e incidentit të sigurisë kompjuterike

  Raportimi mbi incidentin e sigurisë kompjuterike nëpërmjet faqes së internetit

  Mbrojtja e informacionit të dhënë

  Niveli i mbrojtjes*:

  Kontakt informacion

  Personi përgjegjës*:

  E-mail*:

  Telefoni*:

  Informacione për incidentin

  Zgjidhni llojin e incidentit

  Titulli

  Përshkrimi

  Para se të dërgohet përmbajtja e këtij mesazhi do të kodohet me çelësin publik të MKD-CIRT

  Nëse keni probleme me dërgimin e formularit online, ju lutemi na dërgoni raportin e incidentit me email në info@mkd-cirt.mk