Vendosja e një distinktivi

Достапно на / Dispozicion në: македонски (Macedonian)

Vendosja e një distinktivi

Para së gjithash, urime! Ju keni përfunduar me sukses procesin e vetë-vlerësimit – pyetësori juaj është aprovuar nga përfaqësuesit e AEK dhe ju është lëshuar një distinktiv me një numër unik identifikimi.

Ky nuk mund të vendoset në faqen tuaj të internetit. Më shpesh, është një konventë për të vendosur këtë lloj distinktivi në fund të faqes së internetit. Sidoqoftë, ky nuk është një detyrim dhe mund ta postoni në pjesë të tjera të faqes në internet.

Udhëzimet

Në kohën kur distinktivi juaj u aprovua, një kod i paracaktuar u dërgua në adresën tuaj të emailit me informacion në lidhje me numrin tuaj unik të distinktivit. Sidoqoftë, në rast se keni probleme për të hyrë në të, ndiqni udhëzimet më poshtë.

Kopjoni kodin më poshtë dhe futni numrin unik të identifikimit të distinktivit tuaj në rreshtin e parafundit të kodit ku thotë – SHTO KODIN K HTU. Duhet të vendosni numrin unik të ID pas karakterit #.


<div style=”width: 200px; height: 200px; position: absolute;”>
<a href=”https://mkd-cirt.mk/odgovorno-rabotenje-na-internet#table_1_wrapper” target=”_blank”><img src=”https://mkd-cirt.mk/wp-content/uploads/2021/07/badge.png” width=”100%” style=”margin: 0″></a>
<a href=”https://mkd-cirt.mk/odgovorno-rabotenje-na-internet#table_1_wrapper” target=”_blank” style=” text-decoration: none; color: #000″>
<p style=”text-align: center; display: block; margin-block-start: 0; margin-block-end: 0; margin-inline-start: 0px;margin-inline-end: 0px;”>#ВНЕСИ КОД ТУКА</p></a>
</div>

Nëse keni ndonjë problem me instalimin, na kontaktoni në: info@mkd-cirt.mk