Таг архиви: botnet

Мрежа од ботнети трајно оштетува ранливи мрежни уреди

Откриена е низа напади дизајнирани да оштетат рутери и други уреди приклучени на интернет до тој степен што сосема се оневозможува нивнато функционирање. PDoS (Permanent Denial-of-Service, трајно одбивање на услуга), ботовите бараат рутери и други уреди приклучени на интернет, кои го користат оперативниот систем Linux, а кај кои може да …

Повеќе ...

54-часовен DDoS напад предизвикан од нова верзија од Mirai ботнетот

Новооткриена варијанта од Mirai ботнетот предизвика 54-часовен DDoS напад врз еден универзитет во САД. DoS (Distributed Denial of Service – Oдбивање на услуга) е напад кој го спречува или нарушува нормалното функционирање на мрежите, системите или апликациите со исцрпување на ресурсите. Кај DDoS (Distributed Denial of Service -Дистрибуирано одбивање на …

Повеќе ...