Таг архиви: PDoS

Мрежа од ботнети трајно оштетува ранливи мрежни уреди

Откриена е низа напади дизајнирани да оштетат рутери и други уреди приклучени на интернет до тој степен што сосема се оневозможува нивнато функционирање. PDoS (Permanent Denial-of-Service, трајно одбивање на услуга), ботовите бараат рутери и други уреди приклучени на интернет, кои го користат оперативниот систем Linux, а кај кои може да …

Повеќе ...