Вебинар за Безбедна комуникација по е-пошта, 01.12.2020, 10:00 – 11:00

Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT организира бесплатен вебинар на тема „Безбедна комуникација по е-пошта“. Настанот ќе се одржи на 01 декември 2020 година, 10:00 – 11:00 часот, онлајн преку Webex платформа. Овој настан е поддржан преку проектот „Подобрување на управувањето со сајбер безбедноста на Западен Балкан“, имплементиран од Центарот за управување со безбедносниот сектор во Женева (DCAF) и финансиран од Велика Британија.

Агенда:

10:00 Безбедност на  комуникација по е-пошта. (Сесијата ќе се одвива на англиски јазик)

Презентација во PDF

Предавачи/Expert-speakers: Mr Vladan Babic, Mr. Dusan Vignjevic

Како да спречите 81% од фишинг-напади?

Само 20% од компаниите користат DMARC, SPF и DKIM, што може значително да ги намали фишинг-нападите. На овој веб-семинар, учесниците ќе можат да научат како да ги овозможат овие глобални стандарди против доменски измами.

Сесијата ќе се состои од првични презентации и дискусија за да се овозможи ефективно и практично учење и размена на искуство.

Преглед на сесијата:

 • Вовед, основни поими
 • Генерално за безбедност на комуникација преку е-пошта
 • Како да овозможите DMARC, SPF и DKIM
 • Вообичаени грешки во конфигурацијата
 • Како најдобро да ги конфигурирате DMARC и другите механизми за одбрана во борба против фишинг
 • Прашања и одговори

How to Prevent 81% of Phishing Attacks?

Only 20% of companies use DMARC, SPF, and DKIM, which could significantly cut down on phishing attacks. At this webinar, participants will be able to learn how to enable these global anti-domain-spoofing standards. The session will consist of initial presentations and a facilitated discussion, to allow for effective and practical learning and experience exchange.

Session outline:

 • Introduction, basic notions
 • Email security in general
 • How to enable DMARC, SPF, and DKIM
 • Common configuration mistakes
 • How to best configure DMARC and other defences to fight phishing
 • Q&A
10:45 Најава и презентација на нова бесплатна услуга на MKD-CIRT за Безбедна комуникација по е-пошта (сесијата ќе се одвива на македонски јазик)

Announcing a new MKD-CIRT service for Secure e-mail communication – session in Macedonian language

11:00 Дискусија / Discussion

За предавачите/ Short expert’s bio:

Mr Vladan Babic is seasoned information security professional with more than 10 years of experience in different fields of IT security, from both public and private sectors. He is a team leader with experience in creating responsible and trusted IR teams. Vladan has proven knowledge and experience in: Incident Response to include APT evictions; Handling, Security Analysis, Automation, Purple Teaming, Team Building; Security Assessments; Risk Management; Security Policies and Procedures; Compliance & Audit; Continuity of Operations; Guidelines & Regulations; Security and Privacy Training and Awareness. Holds ECIH, CASP, TOGAF, PDuty Incident commander and other certificates

Mr Dusan Vignjevic is the Cyber Threat Intelligence Lead at NCR Corporation with over 5 years of experience in Information Security Industry. Mr. Vignjevic holds Master Degree in IT Engineering and is CISSP, GIAC GCTI, GIAC GDAT and SSCP certified. His areas of expertise include Information Security, Threat Intelligence, Incident Response, Incident Handling and Vulnerability Management. He has successfully implemented several trainings for national CERT community in Serbia within DCAF’s regional cybersecurity project.

Пријавете се за учество со пополнување на формуларот. На регистрираните учесници дополнително ќе им се испрати линк за следење на вебинарот преку Webex. Доколку не добиете потврда за регистрација на вашата адреса за е-пошта, Ве молиме проверете ги папктите за spam/Junk mail. Доколку имате прашања контактирајте не на contact@mkd-cirt.mk, тел. 02 3091232 или моб. 070 338155

Check Also

Национален натпревар во сајбер безбедност Хакатон CyberMK 2022

Почитувани, Хакатон натпреварот CyberMK 2022 беше организиран од страна на Сигмоид ДОО за целите  на …