Конституенти

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian) English (English)

Конституенти на MKD-CIRT се:

  • Сите министерства, јавната администрација и услугите на Влада на Република Македонија
  • Операторите на критичната инфраструктура во Република Македонија, и
  • Големи организации во банкарскиот, транспортниот, комуникацискиот, здравствениот, енергетскиот и други стратешки сектори во Република Македонија

MKD-CIRT е отворен за соработка со сите заинтересирани страни. Повеќе информации за отпочнување на соработката ќе најдете на следниот линк.