Бизнис корисници

Насоки за безбедност на веб-сервери

Веб-серверите често се цел на напади и обиди за експлоатација. Неправилното конфигурирање и на веб-серверите претставува значителен ризик за целата мрежа и може да резултира во безбедносни инциденти. Администраторите на веб-сервери треба да се придржуваат кон овие насоки со цел да ги отстранат најчестите слабости на веб-серверите и да го …

Повеќе ...

Упатство за постапување по DDoS напади

Овој документ содржи насоки за справување со (Distributed) Denial of Service тип на напади. Постапката за справување со DDoS напади ја следи стандардната процедура за справување со било кој тип на напади, поделена во следните фази: Подготовка Идентификација Спреување на понатамошно ширење Санација Заздравување Последици Оваа методологија за одговор на …

Повеќе ...

Онлајн обука за заштита од фишинг напади

Оваа кратка online обука има за цел да ги објасни фишинг нападите, како се изведуваат и како да се заштитите. Во следните неколку минути ќе се запознаете со најчестите облици на фишинг напади. На крајот ќе имате можност да го проверите вашето знаење со краток квиз. Обуката е достапна и …

Повеќе ...

Онлајн обука и совети за користење на лозинки

Обуката е достапна и во облик на SCORM 2004 формат како .ZIP архива, за едноставна и бесплатна интерација во постојни Learning Management System-и. Архивата може да ја преземете од следниот линк: ObukaLozinkiSCORM2004v2 Лозинките се основен и најчест начин за заштита на податоци и пристап до уреди и важни сметки како …

Повеќе ...

Заштита на вашата организација од малициозен софтвер

  Малициозен софтвер (исто така познат како “malware”) е софтвер или веб-содржина кои можат да ѝ наштетат на вашата организација, како што беше неодамнешната појава на WannaCry. Најпозната форма на малициозен софтвер се вирусите, програми кои се само-реплицираат и го заразуваат легитимниот софтвер. Следуваат 5 едноставни за имплементирање совети кои …

Повеќе ...

Резервна копија на вашите податоци (Backup)

  Размислете кои податоци се критични за вашето работење. Детали за корисниците, понуди, нарачки, фактури за плаќањата. Сега размислете колку долго би можеле да работите без нив. Сите бизниси, без оглед на големината, треба да прават редовни резервни копии на нивните важни податоци и да осигурат дека овие резервни копии …

Повеќе ...