Контакт

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian) English (English)

Контакт информации за MKD-CIRT

Email: info@mkd-cirt.mk
WEB: Веб формулар за пријава на инцидент
(достапен за анонимни посетители на оваа страна)
Телефон: +389 2 3091 232 | +38970338155
Факс: +389 2 3224 611
Адреса:
Агенција за електронски комуникации
Национален Центар за одговор на компјутерски инциденти МКД-ЦИРТ
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје
Република Македонија

Тимот на МКД-ЦИРТ Ви е достапен за комуникација секој работен ден во период 08:30 – 16:30 часот. Пријавите за инциденти поднесени надвор од работното време преку веб формулар, е-пошта или факс ќе бидат одговорени веднаш штом биде достапен член од тимот.
Ве молиме пополнете го стандардниот образец за Пријава на инцидент и внесете ги детално сите задолжителни податоци, и потоа испратете го преку е-пошта или факс.

Преземете Формулар за пријава на компјутерски безбедносен инцидент во MS Word DOCX формат