Почеток / Документи

Документи

Достапно на / Dispozicion në: English (English)

Национална таксономија за сајбер инциденти

Образец за регистрација на конституент

Информација од извештај за работа на MKD-CIRT во 2019 година

Годишна програма за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2019 година

Извештај од Испитување на јавното мислење за примена на мерки за безбедност на интернет, март 2018 година

Годишна програма за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2018 година

Годишен извештај за работата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2017 година

Годишна програма за работа на Национален центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT за 2017 година

Годишна програма за работа на Национален центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT за 2016 година

Упатство за пријава на инцидент од конституенти

Образец за пријава на инцидент од конституент на MKD-CIRT

Политика за откривање на информации и Прилог – Користење на TLP (Traffic Light Protocol) за споделување на информации