Јавна расправа по Предлог за Национална таксономија за сајбер-инциденти

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог за Национална таксономија за сајбер инциденти.

Националната таксономија за сајбер-инциденти е активност предвидена со Акцискиот план за имплементација на Стратегија за сајбер безбедност 2018 – 2022 година. Во насока за реализација на Цел 1: Сајбер отпорност, дел за Унапредување на капацитетите и способностите на MKD- CIRT и развој на останатите CSIRT/CERT/CIRT тимови, дефинирана е задача 1.1.3 Развој на национална таксономија за сајбер инциденти.

Предлог за Национална таксономија за сајбер инциденти

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 31.10.2019 до 02.12.2019 до 12:00 часот на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации – коментари на Предлог за Национална таксономија за сајбер инциденти.

Kej Димитар Влахов бр. 21

1000 Скопје

или на адреса за е-пошта: contact@mkd-cirt.mk

Check Also

Нов крадец на информации за Snake базиран на Python се шири преку пораки на Faceebook

Пораките на Facebook се користат од страна на актери за закана за крадец на информации …