NIS2 Директива – објавена во Службениот весник на Европската Унија

Oбјавена NIS 2 Директивата кoja претставува договор кои осигурува модернизиран и подобрен заеднички Европски Сајбер Простор.

Советот и Европскиот парламент се согласија за мерки за високо заедничко ниво на сајбер-безбедност низ Унијата, за понатамошно подобрување на отпорноста и капацитетите за одговор на инциденти и на јавниот и на приватниот сектор и на ЕУ како целина.

NIS2 ќе ја постави основната линија за мерките за управување со ризик од сајбер безбедноста и обврските за известување во сите сектори кои се опфатени со директивата, како што се енергијата, транспортот, здравството и дигиталната инфраструктура.

Директивата NIS 2 ја заменува и укинува Директивата NIS (Директива 2016/1148/ЕЗ).

Линк до NIS 2: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:333:FULL&from=FR

Check Also

Android апликации со spyware инсталирани 421 милион пати од Google Play

Нов Android малвер дистрибуиран како SDK реклама е откриен во повеќе апликации, многумина претходно на …