Регионална конференција за сајбер-безбедност „Соработка и размена на информации“, 09-10 октомври 2018

Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT како дел од Агенцијата за електронски комуникации, во соработка со ОБСЕ мисијата во Скопје и Regional Cooperation Council RCC на 9 и 10 октомври 2018 година организира регионална конференција за сајбер-безбедност на теми: соработка и размена на информации.

На овој дводневен настан учествуваат претставници од 8 национални тимови за одговор на компјутерски инциденти од југоисточна Европа како и експерти за сајбер-безбедност од меѓународни организации, форуми за соработка и приватни компании. На конференцијата ќе учествуваат и домашни претставници од владиниот и јавниот сектор, како и лица одговорни за информациска безбедност од компаниите кои управуваат со критичните инфраструктури во Република Македонија.

Цел на конференцијата е подобрување на соработката меѓу тимовите во регионот, размена на најдобри практики и искуства за подобрување на отпорната во регионот на сајбер-напади и заштита на критичните инфраструктури, дискусија за идни форми на соработка и заедничко дејствување со меѓународните организации како и можности за јавни-приватни партнерства.

Check Also

Android апликации со spyware инсталирани 421 милион пати од Google Play

Нов Android малвер дистрибуиран како SDK реклама е откриен во повеќе апликации, многумина претходно на …