Kontakt

Достапно на / Dispozicion në: македонски (Macedonian) English (English)

Kontakt informacion për MKD-CIRT

Email: info@mkd-cirt.mk
WEB: Ueb formulari për raportim të incidentit
(i qasshëm për vizitorë anonim të kësaj faqe)
Telefon: +389 2 3091 232
Faks: +389 2 3224 611
Adresa:
Agjencia e komunikimeve elektronike
Qendra Kombëtare për Reagim ndaj Incidenteve Kompjuterike MKD-CIRT
Shëtitorja DImitar Vllahov nr..21
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

Ekipi i MKD-CIRT është në dispozicion për komunikim çdo ditë pune në periudhën 08:30 – 16:30. Raporteve të incidenteve të parashtruara jashtë orarit të punës përmes ueb formularit, postës elektronike ose faksit do t’ju përgjigjemi menjëherë sa të jetë në dispozicion një anëtar nga ekipi.
Ju lutemi plotësoni formularin standard për Raportim të incidentit dhe futni të gjitha detajet e kërkuara në detaje, pastaj dërgojeni me e-mail ose me faks.

Shkarkoni Formularin për raportim të incidentit të sigurisë kompjuterike në formatin MS Word DOCX