Таг архиви: EEA

Откриен пропуст „Split Tunnel SMTP Exploit” во EEA (email encyrpton appliances)

Од страна на компанијата Securolytics е откриен пропуст „Split Tunnel SMTP  Exploit” во начинот на кој функционираат EEA уредите. EEA (Email encryption appliances) се хардверски или виртуелизирани уреди кои соработуваат со серверите за е-пошта во криптирањето и декриптирањето на пораките. EEA уредите обично се поставуваат во компаниските мрежи и се …

Повеќе ...