Услуга за проверка на веб-апликации

Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT Ви овозможува користење на услуга за надворешна сајбер-безбедносна проверка на ваши веб-апликации.

Услугата е наменета за организациите – конституенти на MKD-CIRT, организации од јавниот и владиниот сектор, органи на државна управа, како и оператори од критичните сектори во државата и конституенти на MKD-CIRT. Услугата е бесплатна за користење.

Услугата има за цел организациите да располагаат со навремени информации за заканите кои произлегуваат од можно искористување на ранливости кај своите веб-апликации, кои ќе се идентификуваат при проверката (скенирањето). Со оваа услуга ќе се овозможи автоматизирана месечна проверка на ваша веб-апликација и пристап до извештаи и информации кои ќе ви помогнат да ги поправите ранливостите најдени со проверката.

Дополнително, услугата ќе овозможи MKD-CIRT да идентификува безбедносни ризици и инциденти.

Бројот на корисници на услугата е ограничен.

За да отпочнете постапка за корiстење на оваа услуга, пополнете го обтразецот од овој линк. 20220222_Obrazec-za-Registracija-za-proverka-na-veb-aplikacii

За повеќе информации и прашања за оваа услуга јавете се на 02 3091232 или пратете порака по е-пошта на info@mkd-cirt.mk.

Check Also

Android апликации со spyware инсталирани 421 милион пати од Google Play

Нов Android малвер дистрибуиран како SDK реклама е откриен во повеќе апликации, многумина претходно на …