Извештаи

Извештај од спроведено испитување на јавно мислење на граѓаните во врска со сајбер безбедност

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации и Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT објавуваат Извештај од Испитување на јавно мислење – теренска анкета за јавно мислење на граѓаните во врска со сајбер безбедност, што ја спроведе Маркет Висион ДООЕЛ од Скопје. Анкетирањето беше спроведено во периодот од 14 до …

Повеќе ...

Извештај од Испитување на јавното мислење за примена на мерки за безбедност на интернет

Во периодот мај-јуни 2019 година беше спроведено испитување на јавно мислење за примена на мерки за безбедност на Интернет. Извештајот може да го преземете од следниот линк: Преземи Извештај од испитување на јавно мислење за примена на мерки за безбедност на Интернет    

Повеќе ...

Декември 2018

Презентираните податоци се базираат на сопствени извори и надворешни извори. Најмногу присутни штетни софтвери во Република Македонија: Mirai; Насоки за заштита на англиски јазик: https://www.massivealliance.com/2016/10/31/mirai-malware-protect-internet-things-iot-exploit/ Sality-p2p; Насоки за заштита на англиски јазик: https://www.lifewire.com/whats-the-sality-virus-153582Virut; Насоки за заштита на англиски јазик: https://www.symantec.com/security-center/writeup/2007-041117-2623-99 Wannacrypt; Насоки за заштита од рансомвер Zerroaccess

Повеќе ...

Ноември 2018

Презентираните податоци се базираат на сопствени извори и надворешни извори. Најмногу присутни штетни софтвери во Република Македонија: MiraiSalitySality-p2pVirutWannacrypt

Повеќе ...

Октомври 2018

Презентираните податоци се базираат на сопствени извори и надворешни извори. Најмногу присутни штетни софтвери во Република Македонија: MiraiSalitySality-p2pSinkholeWannacrypt

Повеќе ...

Септември 2018

Презентираните податоци се базираат на сопствени извори и надворешни извори. Најмногу присутни штетни софтвери во Република Македонија: MiraiSalitySality-p2pWannacryptZeroaccess

Повеќе ...