Сајбер одговорна организација


ЗАСТАНИ | РАЗМИСЛИ | ПОВРЗИ СЕ

Услуга за проверка на веб-апликации

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian) English (English)

Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT Ви овозможува користење на услуга за надворешна сајбер-безбедносна проверка на ваши веб-апликации.

Услугата е наменета за организациите – конституенти на MKD-CIRT, организации од јавниот и владиниот сектор, органи на државна управа, како и оператори од критичните сектори во државата и конституенти на MKD-CIRT. Услугата е бесплатна за користење.

Услугата има за цел организациите да располагаат со навремени информации за заканите кои произлегуваат од можно искористување на ранливости кај своите веб-апликации, кои ќе се идентификуваат при проверката (скенирањето). Со оваа услуга ќе се овозможи автоматизирана месечна проверка на ваша веб-апликација и пристап до извештаи и информации кои ќе ви помогнат да ги поправите ранливостите најдени со проверката.

Дополнително, услугата ќе овозможи MKD-CIRT да идентификува безбедносни ризици и инциденти.

Бројот на корисници на услугата е ограничен.

За да отпочнете постапка за корiстење на оваа услуга, пополнете го обтразецот од овој линк. 20220222_Obrazec-za-Registracija-za-proverka-na-veb-aplikacii

За повеќе информации и прашања за оваа услуга јавете се на 02 3091232 или пратете порака по е-пошта на info@mkd-cirt.mk.

РЕЗУЛТАТИ – ПРВИ 200 КОИ УСПЕШНО ГО КОМПЛЕТИРАА КВИЗОТ #БИДИСАЈБЕРШАМПИОН

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian) English (English)

Линк до квиз: https://mkd-cirt.mk/courses/bidisajbershampion/

Период на активност: 18 јануари 2021 – 15 февруари 2021

Квалификација за сертификат и награди:  Први 200 лица кои успешно ќе го комплетираат квизот со над 70% точни одговори. Овие лица се известени по е-пошта за постигнатиот успех и за преземање на материјалите од просториите на АЕК, кеј Димитар Влахов 21, 1000 Скопје.

Организатор: Национален Центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT, Агенција за електронски комуникации.

Техничка подготовка и реализација: СИГМОИД ДОО

Контакт: info@mkd-cirt.mk

Табела – Први 200 сајбер шампиони Резултати први 200 учесници во квиз

Фишинг кампања преку Viber – не кликнувајте на линкот од пораката

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian) English (English)

До Националниот центар за одгвоор на компјутерски инциденти MKD-CIRT е доставена пријава за фишинг порака што се испраќа преку Viber. Пораката го содржи текстот: Добив бесплатен подарок само со одговарање на неколку прашања!треба да пробате веднаш, пред да заврши доделувањето подароци!

Пораката содржи линк кој води кон лажна веб-страница на која се наоѓа малвер, кој потоа може да се симне на уредот и да изврши штетни активности. Во тек е анализа на можните штетни активности. MKD-CIRT побара исклучување на малициозните страници со цел да се спречи пристапот до нив.

Не кликајте на линкот и избришете ја пораката. Доколку веќе сте ја отвориле веб-страницата од линкот, затворете ја и направете скенирање со антивирусен софтвер на уредот од чиј Viber клиент сте кликнале на линкот.

Ви препорачување навремено ажурирање на оперативните системи и апликациите кај уредите преку кои пристапувате на Интернет, користење само на легитимен софтвер, постојано активна и ажурирана антивирусна заштита и активен Firewall.

 

Добредојдовте на веб-страницата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти на Република Македонија.

Со член 26-а од Законот за електронските комуникации во состав на Агенцијата за електронски комуникации се формира посебна организациона единица – Национален центар за одговор на компјутерски инциденти (MKD-CIRT), која ќе претставува официјална национална точка за контакт и координација во справувањето со безбедносните инциденти кај мрежите и информациските системи и кој ќе идентификува и ќе обезбедува одговор на безбедносни инциденти и ризици.

Јавниот клуч и неговите потписи може да се најдат на големите меѓународни јавни сервери за клучеви.

  • Key ID: 0x333C00DB
  • Key Type: RSA 4096
  • Key Fingerprint: 0FB9 3DA3 E008 FA8B FC6A 9C71 0741 17A1 333C 00DB