AntiBotNet


ЗАСТАНИ | РАЗМИСЛИ | ПОВРЗИ СЕ

Новата варијанта на малициозен софтвер FinSpy ги инфицира Windows системите со UEFI Bootkit

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian) English (English)

Комерцијално развиениот софтвер за надзор FinFisher е надграден за да ги инфицира Windows уредите со помош на UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) bootkit кој користи тројанизиран Windows Boot Manager, означувајќи промени во векторите на инфекција што му овозможуваат да избегне откривање и анализа.

FinFisher е опремен да ги собира корисничките информации, списоци од датотеки, чувствителни документи, снимања од притискање на тастатура, е-пошта од Thunderbird, Outlook, Apple Mail и Icedove, пресретнување на Skype контакти, разговори, повици и пренесени датотеки и снимање аудио и видео преку добивање пристап до микрофон и веб камера на машината.

За да се заштитите од закани како што е FinFisher, MKD-CIRT препорачува:

  • Преземете ги вашите апликации и програми од доверливи веб -страници.
  • Не заборавајте редовно да го ажурирате вашиот оперативен систем и целиот софтвер. Многу безбедносни прашања може да се решат со инсталирање ажурирани верзии на софтвер.
  • Пред да кликнете за да отворите прилог на е-пошта  или да следите врска, внимателно размислете: Дали е од некој што го знаете и кому му верувате; дали е очекувано; дали е чисто? Лебди над врските и прилозите за да видиш како се викаат или каде навистина одат.
  • Избегнувајте инсталирање на софтвер од непознати извори. Може а и честопати содржат малициозни датотеки.

Извор: TheHackerNews

Сајбер-безбедност во домот: Водич за родители, едукатори и деца

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian) English (English)

Линк кон брошурата во PDF формат:

SajberBezbednostVoDomot_broshura_web

Овој водич е направен за да им помогне на родителите, едукаторите
и децата за безбедно користење на Интернет.
Според резултатите од Испитување на јавното мислење за примена
на мерки за безбедност на Интернет, кое го спроведовме во јули 2019
година, корисниците на Интернет во државата се најмногу загрижени
за опасностите од кражба на лични податоци, хакирање на профили на
социјалните мрежи и измами при купување преку Интернет. Според
истото испитување, родителите сметаат дека најважни мерки што
треба да се преземат за заштита на децата на Интернет се разговор и
едукација на децата, запознаетост на родителите со активностите на
децата на Интернет, како и ограничување на времето кое децата го
поминуваат на Интернет.
Овој водич содржи совети за сајбер-безбедност наменети за возрасни
и деца, како користење на социјалните мрежи, безбедно онлајнкупување, информации за опасносните од лажни вести и потребата
за медиумска писменост, како и за заштита при онлајн-играње.
Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT како дел од Агенцијата за електронски комуникации со овој
водич и другите објавени документи и информации, работи активно
на подигање на јавната свест за значењето на сајбер-безбедноста.
Нашата мисија е да обезбедиме услови за побезбедно користење на Интернет.

#ЗаштитиСеНаИнтернет

Apple издаде итни ажурирања за да поправи нова 0-day ранливост во врска со шпионскиот софтвер Pegasus

Достапно на / Dispozicion në: Albanian (Albanian) English (English)

Apple ги објави новите верзии на iOS 14.8, iPadOS 14.8, watchOS 7.6.2, macOS Big Sur 11.6 и Safari 14.1.2 за да поправи две активно искористени слабости означени како CVE-2021-30858 (WebKit) и CVE-2021-30860 (CoreGraphics). Овие софтверски ажурирања се поврзани со спречување злоупотреба на корисничките уреди преку инсталација на штетен софтвер со испраќање на штетни пораки до целниот корисник без дополнителна интеракција, како и со поправка на нови откриени слабосите во WebKit.

На корисниците на iPhone, iPad, Mac и Apple Watch им се советува веднаш да го ажурираат својот софтвер за да ги ублажат сите потенцијални закани што произлегуваат од активната експлоатација на слабостите.

Повеќе информации за овие ажурирања ќе најдете на следниот линк:

Apple security updates – Apple Support

 

Извор: TheHackerNews

 

Добредојдовте на веб-страницата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти на Република Македонија.

Со член 26-а од Законот за електронските комуникации во состав на Агенцијата за електронски комуникации се формира посебна организациона единица – Национален центар за одговор на компјутерски инциденти (MKD-CIRT), која ќе претставува официјална национална точка за контакт и координација во справувањето со безбедносните инциденти кај мрежите и информациските системи и кој ќе идентификува и ќе обезбедува одговор на безбедносни инциденти и ризици.

Јавниот клуч и неговите потписи може да се најдат на големите меѓународни јавни сервери за клучеви.

  • Key ID: 0x333C00DB
  • Key Type: RSA 4096
  • Key Fingerprint: 0FB9 3DA3 E008 FA8B FC6A 9C71 0741 17A1 333C 00DB